Ramowy Rozkład Dnia

6.30 –  8.00   –   przyjmowanie dzieci, rozmowy z rodzicami, zabawy dowolne według 

                          zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe,

8.00 – 8.30     –  toaleta – zabiegi  higieniczne,  przygotowanie do śniadania,

8.30 – 9.00     –  śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,

9.00 –10.00    –  zabawy zorganizowane: indywidualne lub grupach – zajęcia zabawowe  
                          z elementami edukacji,  zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne,    

                          matematyczne, zabawy rytmiczne, pobyt i zabawy w ogrodzie żłobkowym itp.,

10.00 –10.20   –  zabiegi pielęgnacyjne, drugie śniadanie,

10.20 – 11.30  –  drzemka,

                        –  gry i zabawy według zainteresowań dzieci,  aktywność pozwalająca na 

                           odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań, spacery, zabawy

                           w ogrodzie żłobkowym

11.30 –12.00   –  czynności higieniczno – obsługowe, przygotowanie do obiadu

                         –  obiad, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku 

12.00 –14.00   –  przygotowanie do snu,  drzemka poobiednia

                        –  odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanko, muzyka relaksacyjna,

14.00 –14.30   –  zabiegi  higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.30 –15.00   –  podwieczorek, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku

15.00 –17.00   –  zabawy  swobodne według zainteresowań dzieci,  gry i zabawy w grupach,   

                           odbieranie dzieci  ze żłobka, rozmowy z rodzicami