Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci będących wychowankami Samorządowego Żłobka „Zakątek Malucha” w Łużnej

Zapytanie ofertowe - Samorządowy Żłobek Zakątek Malucha w Łużnej

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 1 - oferta

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 2 - Wykaz środków transportu

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 3 - Informacja o spełnieniu kompetencji

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 5 - Istotne Warunki Zamówienia

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 7 - umowa powierzenie danych

.pdf
Pobierz plik

Zawiadomienie o wyniku postępowania Samorządowy Żłobek "Zakątek Malucha" w Łużnej

.pdf
Pobierz plik