Bez kategorii

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone dla Samorządowego Żłobka “Zakątek Malucha” w Łużnej

Dyrektor Samorządowego Żłobka “Zakątek Malucha” w Łużnej informuję, że sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone dla Samorządowego Żłobka “Zakątek Malucha” w Łużnej zostało zamieszczone na stronie bip Centrum Usług Wspólnych Łużna pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,a,2455568,samorzadowy-zlobek-zakatek-malucha-w-luznej.html