Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe - Samorządowy Żłobek Zakątek Malucha w Łużne

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 1 - oferta

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 2 - Wykaz środków transportu

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 3 - Informacja o spełnieniu kompetencji

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 5 - Istotne Warunki Zamówienia

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 6 - projekt umowy

.pdf
Pobierz plik

Załącznik Nr 7 - umowa powierzenie danych

.pdf
Pobierz plik

zawiadomienie - zapytanie ofertowe Samorządowy Żłobek w Łużnej

.pdf
Pobierz plik