Aktualności

Moje najbliższe otoczenie

I. Pogadanka na temat mojej miejscowości.

Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie: W mojej miejscowości…..Jeśli jest to za trudne, można zdanie rozwinąć, np.: W mojej miejscowości lubię/nie lubię…..

II. Zabawy na świeżym powietrzu.

Rodzic razem z dzieckiem spaceruje dookoła swojego domu lub wygląda przez okno i rozmawia z dzieckiem, co się dookoła nas znajduje.

III. Praca plastyczna „Mój region”

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą: kredki, ilustracje z obiektami regionu w którym mieszka dziecko.

Zadaniem dziecka jest wykonanie plakatu miejscowości, w której mieszka. Może to być wyklejanka różnych obiektów, które się znajdują w danym regionie lub naszkicowanie kilku miejsc przez rodzica i kolorowanie przez dziecko.