Aktualności

Wiosenne porządki w ogródku

I. Sprzęty w ogrodzie

Dziecko ogląda obrazki i nazywa przedstawione na nich sprzęty ogrodnicze.

II. Prace w ogrodzie.

Rodzic pokazuje różne czynności jakie wykonuje się w ogrodzie (kopanie grządek, podlewanie, grabienie, sianie, przycinanie gałązek, wąchanie kwiatków, itp.

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co to za czynność i próbuje naśladować rodzica.

III. Mały ogrodnik

Zabawa w ogrodnika z rodzicami – sadzenie kwiatów.