Aktualności

W chlewiku

I. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Marsz dla wiosny”

Rodzic czyta wiersz i prosi, aby dziecko powtarzało fragment: „Gę, gę, gę, ga, ga, ga

Idzie gąska po podwórku. Za nią gąski –jak po sznurku.

Idą zgodnie i gęgają, za swą mamą powtarzają.–Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Mama gąska zagęgała, bo przywitać wiosnę chciała.

Małe gąski też gęgały, wiosnę także witać chciały.–Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Nagle kogut ścieżką wąską przybiegł za ostatnią gąską.

Gęgać nie potrafi wcale, za to pieje doskonale!–Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Nawet kotka, choć ciut głucha, też muzyków chce posłuchać.–Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Rodzic pyta dziecko:

– Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę?

– W jaki sposób to robiły?

II. Poruszamy się jak zwierzęta

Rodzic wymienia nazwy zwierząt: kura, krowa, koń, kaczka, królik……

Gdy już zostaną wymienione nazwy zwierząt, rodzic proponuje, by chodzić jak…………, po czym pokazuje dziecku w jaki sposób chodzą poszczególne zwierzęta i wydają charakterystyczne dla nich dźwięki np. muuuuu, kokoko, kwakwa, itp.

Dziecko próbuje naśladować zwierzę o którym jest mowa.

 

 

III. Kolorujemy zwierzątka

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie zwierzątek (kredki, farby, plastelina, papier kolorowy)