Aktualności

Zabawy z deszczem

I. Zabawa ruchowa – Skaczemy przez kałuże

Rozkładamy na podłodze małe kocyki, ręczniki, itp. Dziecko próbuje przeskakiwać przez kałuże.

II. Praca plastyczna – Chmurka i kropelki

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie chmurki oraz próba narysowania samodzielnie lub z pomocą rodzica takiej samej chmurki.

III. Ćwiczenie na spostrzegawczość – znajdź różnicę.

Dziecko może również pokolorować obrazek.