„Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców”.

Gmina Łużna – Żłobek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 11 osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 i chcą powrócić lub wejść na rynek pracy oraz utrzymać zatrudnienie w wyniku utworzenia i bieżącego funkcjonowanie 11 miejsc w Żłobku w Gminie Łużna (woj. małopolskie) w okresie 01.11.2019 do 31.10.2020. Poprzez działalność Żłobka dąży się do zaktywizowania zawodowego opiekunów dzieci do lat 3, a tym samym w dłuższej perspektywie do zmniejszenie skali bezrobocia na lokalnym rynku pracy. W ramach Projektu planowane jest utworzenie łącznie 11 miejsc opieki. Oferta Żłobka będzie dotyczyła sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, a także prowadzenia zajęć z mających stymulować prawidłowy rozwój dzieci. Działania realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – 2 osoby na 2 etatach – opiekunek dziecięcych.
Dofinansowanie projektu z UE: 175 880,00 zł
Całkowita wartość projektu: 208 500,00 zł

Informujemy, że Żłobek „Zakątek Malucha” w Łużnej jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt, od tylnej strony budynku posiada wjazd dla wózków inwalidzkich z poziomu gruntu, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych  większą lub kontrastową czcionką. W przypadku osób z dysfunkcją słuchu, Żłobek umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego, w tym on – line.