KADRA

Monika Skrobot

Dyrektor

Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Wydział Zarządzania. Ukończyła również studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą, Badania rynkowe i marketingowe, Menedżer Ekonomii Społecznej, Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum, Doradztwo zawodowe. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne. Jest osobą odpowiedzialną, solidną i otwartą na nowatorskie rozwiązania w zakresie edukacji. Autor projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Nasza wiedza – nasza przyszłość” oraz „Indywidualizacja nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Łużna”. Kieruje również Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej.

Weronika Różycka

Opiekunka

Jest absolwentką pedagogiki społeczno – opiekuńczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż w przedszkolu oraz pracując w żłobku. Jest osobą odpowiedzialną, otwartą i uśmiechniętą, dzięki temu łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi. W swojej pracy dąży do zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowych warunków do rozwoju dziecka poprzez zabawy z nimi, śpiewanie piosenek, czytanie i zajęcia plastyczne. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości.

Mariola Góra

Opiekunka

Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku oligofrenopedagogika, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Od zawsze chciała pracować z dziećmi, dlatego też wybrała studia pedagogiczne. Przez 8 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, odbyła również praktyki i staże w przedszkolach i domach dziecka, gdzie nabyła doświadczenia jak i indywidualne podejście do dziecka. Praca w żłobku daje jej dużo radości i satysfakcji. Dokłada wszelkich starań by dziecko czuło się bezpieczne i kochane, a radość i uśmiech na twarzach podopiecznych jest dla niej najważniejsza